Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των φοιτητών για την έναρξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης

Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των φοιτητών για την έναρξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης

Παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να εγγραφούν άμεσα στις ιστοσελίδες των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης  https://eclass.uniwa.gr , έτσι ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν άμεσα για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ’ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, μόλις αυτά ενεργοποιηθούν.