ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους φοιτητές που προτίθενται κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο να παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς τους φοιτητές που προτίθενται κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο να παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που προτίθενται κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο να παρακολουθήσουν το μάθημα ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ να προσέλθουν την ΤΡΙΤΗ 22/10/2019, 17.00, στην ΑΙΘΟΥΣΑ Α.  Η ανακοίνωση απευθύνεται και στους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ, χρωστούν το μάθημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Θεωρία ή Εργαστήριο), το οποίο αντιστοιχεί στο παραπάνω μάθημα, και προτίθενται κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο να το παρακολουθήσουν.