Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής πρωτοετών φοιτητών

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής πρωτοετών φοιτητών

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να αποστείλουν τα χαρτιά της εγγραφής τους στο Τμήμα, διεύθυνση na@uniwa.gr , και να τα υποβάλλουν στο ΠΑΔΑ στην διεύθυνση preregister.uniwa.gr, όπου θα εισέλθουν με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού, έως τις 16/10/2020. Όσοι φοιτητές τα έχουν ήδη στείλει στο Τμήμα θα πρέπει να τα υποβάλλουν και στη διεύθυνση preregister.uniwa.gr.