Αναστολή Πρακτικής Άσκησης το διάστημα 7-11-20 έως 30-11-20