Αξιολογική κατάταξη Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Ακ. Έτους 2022-23

Ανακοινώνεται η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών για το Ακ. Έτος 2022-23. Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Τμήματος ( na@uniwa.gr ) εντός πέντε (5) ημερών δηλαδή μέχρι την Κυριακή 18/9/2022.

Εκ της Γραμματείας.