Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται την ώρα του μαθήματος από τους συμμετέχοντες και εφόσον ζητηθεί εκείνη τη στιγμή από τον διδάσκοντα. Η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται μέσω της πλατφόρμας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση https://app.modip.uniwa.gr, στην οποία οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους λογαριασμού, και στη συνέχεια,  αφού επιλέξουν το μάθημα που αντιστοιχεί στον διδάσκοντα, να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο.