Αξιολόγηση Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. ετών 2020-2021 και 2021-2022

Αξιολόγηση Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. ετών 2020-2021 και 2021-2022

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους ακαδημαϊκούς υποτρόφους η αξιολογική κατάταξη της Επιτροπής Αξιολόγησης ανά γνωστικό αντικείμενο/μάθημα. Στην κατάταξη της Επιτροπής οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2020-21 ΚΑΙ 2021-22 (PDF)