Αποτελέσματα αξιολόγησης ακαδημαϊκών υποτρόφων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δηλαδή έως και την Τετάρτη 29/01/2020.

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων, εαρινό εξάμηνο,  2019-20 (PDF)