Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων ακαδημαϊκών υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 βρίσκονται αναρτημένα από τη Τρίτη 9/10/2018 στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας. Για περισσότερα στοιχεία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (καθημερινά 09-00-14:00).