Δήλωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων, για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020

Δήλωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων, για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθμ. 12/27-07-2020 Συνεδρίασή της, αποφάσισε η διεξαγωγή των εξετάσεων της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του, να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εξ αποστάσεως. Η εξεταστική περίοδος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών θα διεξαχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 2α Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων που έχει ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Τμήματος.

Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση του κάθε μαθήματος θα γίνεται κατόπιν υποβολής δήλωσης σε σχετική πρόσκληση από τον διδάσκοντα. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων, καθώς μέχρι τις 20/8/2020 θα ανακοινωθούν σε αυτές προσκλήσεις για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση κάποιου μαθήματος θα πρέπει μέχρι και την Παρασκευή 28/08/2020 να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο Open e-Class, μέσω του οποίου θα πρέπει να αποδεχθούν τις αναγραφόμενες προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής και να δηλώσουν την συμμετοχή τους. Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές που είχαν συμπληρώσει τα σχετικά ερωτηματολόγια στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα πρέπει να τα συμπληρώσουν ξανά για να έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων είτε του χειμερινού, είτε του εαρινού εξαμήνου του ακ.ετ. 2019-2020, στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο του Τμήματος.