Δήλωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων

Δήλωση συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις υπ’ αριθμ. 6/19-05-2020 και 7/26-05-2020 Συνεδριάσεις της, αποφάσισε ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον εξ αποστάσεως.

Η συμμετοχή των φοιτητών στην εξέταση κάθε μαθήματος γίνεται κατόπιν υποβολής δήλωσης σε σχετική πρόσκληση με ανακοίνωση από τον διδάσκοντα. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος να παρακολουθούν τις ιστοσελίδες των μαθημάτων, καθώς μέχρι τις 7/6/2020 θα ανακοινωθούν σε αυτές προσκλήσεις για δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις του εκάστοτε μαθήματος.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετέχουν στην εξέταση κάποιου μαθήματος θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 10/06/2020 να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο, που θα έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος στο Open eclass, μέσω του οποίου θα πρέπει να αποδεχθούν τις αναγραφόμενες προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής και να δηλώσουν την συμμετοχή τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακ.ετ. 2019-2020, στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο του Τμήματος.