Δηλώσεις Μαθημάτων – Αλλαγή στη Πλατφόρμα για φοιτητές προγράμματος ΤΕΙ

Δηλώσεις Μαθημάτων – Αλλαγή στη Πλατφόρμα για φοιτητές προγράμματος ΤΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα πραγματοποιήθηκε αλλαγή (στη πλατφόρμα δήλωσης μαθημάτων) των περιόδων δήλωσης των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών Α’ κύκλου του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ, ώστε τα μαθήματα να είναι συγχρονισμένα με την περίοδο διδασκαλίας των αντίστοιχων πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Παρακαλούμε τους φοιτητές που εμπίπτουν στη παραπάνω περίπτωση, να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις δηλώσεις που τυχόν έχουν υποβάλει και περιλαμβάνουν μαθήματα που δεν διδάσκονται την τρέχουσα περίοδο.