Δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-24

Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τους φοιτητές ΠΑΔΑ όσο και για τους φοιτητές ΤΕΙ, για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ξεκινούν την 11η Μαρτίου και ολοκληρώνονται την 26η Μαρτίου 2024.

 

Προσοχή:

οι φοιτητές/τριες που ολοκληρώνουν κύκλο σπουδών Τ.Ε.Ι. θα πρέπει στις δηλώσεις τους να επιλέξουν μαθήματα μέσα από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών ΠΑ.Δ.Α., σύμφωνα με τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που έχουν αποφασιστεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.