Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. ετ. 2020-2021

Δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακ. ετ. 2020-2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τους φοιτητές ΠΑΔΑ όσο και για τους φοιτητές ΤΕΙ, για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, έπειτα από απόφαση της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ξεκινούν την 1η Μαρτίου και ολοκληρώνονται την 7η Μαρτίου 2021.