Δηλώσεις μαθημάτων πρωτοετών

Δηλώσεις μαθημάτων πρωτοετών

Οι δηλώσεις μαθημάτων των πρωτοετών, ειδικά και μόνο για το Α’ Εξάμηνο θα υποβληθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους ίδιους τους φοιτητών.

Από το Β’ Εξάμηνο και μέχρι το τέλος των σπουδών οι δηλώσεις των  μαθημάτων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από τους ίδιους τους φοιτητές, μέσω της Πύλης Φοιτητολογίου με χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ανδριτσάκη Μαρία