Διάλεξη με θέμα: “Διάβρωση στους χώρους μεταφοράς φορτίου των πλοίων. Εμφάνιση και αντιμετώπιση.”

Διάλεξη με θέμα: “Διάβρωση στους χώρους μεταφοράς φορτίου των πλοίων. Εμφάνιση και αντιμετώπιση.”

Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στην αίθουσα Κ16.110, θα δοθεί διάλεξη με θέμα:

“Διάβρωση στους χώρους μεταφοράς φορτίου των πλοίων. Εμφάνιση και αντιμετώπιση.”
(“Corrosion in cargo holds. Challenges and solutions.”)

ΟμιλητέςΓ. Βρανάκης (Marine Manager, Jotun Hellas)
και  Χ. Μαρούγκας (Τechnical Service Manager, Jotun Hellas)