Διαδικασία ανάληψης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο ακ. ετ. 2020-2021

Διαδικασία ανάληψης διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας για το χειμερινό εξάμηνο ακ. ετ. 2020-2021

Προκειμένου οι φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών να αναλάβουν την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, στο τρέχον εξάμηνο, απαιτείται να κάνουν τα ακόλουθα:

  1. Να επιλέξουν ένα από τα προτεινόμενα θέματα που έχουν αναρτηθεί στο site του τμήματος (http://www.na.uniwa.gr/suggested_dissertation_topics).
  2. Να κατεβάσουν την αίτηση ανάληψης διπλωματικής/πτυχιακής από την διεύθυνση http://www.na.uniwa.gr/
  3. Να συμπληρώσουν την αίτηση με το επιλεγμένο θέμα η οποία θα πρέπει να συνυπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή.
  4. Να καταθέσουν την αίτηση στην γραμματεία έως τις 10/12/2020.

 

Εκ της Γραμματείας