Διεθνές Συνέδριο Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Ναυτική Τεχνολογία

Διεθνές Συνέδριο Μεταδιδακτορικής Έρευνας στη Ναυτική Τεχνολογία

International Conference on Postgraduate Research in Maritime Technology (PostGradMarTec) 

29 November 2023, Online

About the Conference: 

The 2023 International Conference on Postgraduate Research in Maritime Technology (PostGradMarTec 2023) will again provide a unique opportunity for younger postgraduates to present and discuss their work, both complete and in progress, and to meet with other young maritime professionals from universities and industry world-wide in an international conference environment.

The 2023 International Conference on Postgraduate Research in Maritime Technology (PostGradMarTec 2023) will again provide a unique opportunity for younger postgraduates to present and discuss their work, both complete and in progress, and to meet with other young maritime professionals from universities and industry world-wide in an international  conference environment.

Postgraduates are invited to present their current and recent research in any field relating to the design, construction and maintenance of marine vessels and structures. Such research should be ongoing or completed within the past five years

The Conference will also provide an opportunity for other members of the maritime community to gain an insight into the latest research emanating from universities and industry.

Attendance at the conference will again be free for undergraduate and postgraduate students.

For more information:           https://www.cemt.eu/PostGradMarTec_2023.html