Εγγραφές πρωτοετών

Εγγραφές πρωτοετών

Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών (εκτός των αλλοδαπών –  αλλογενών)  για το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών θα πραγματοποιηθούν από 30/9/20 έως και 14/10/2020. Οι εγγραφές των αλλοδαπών –  αλλογενών φοιτητών  θα πραγματοποιηθούν από 23/9/20 έως και 30/9/20.

Η αίτηση που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας (υπογεγραμμένη από τον φοιτητή), καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση (δείτε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο):

Δικαιολογητικά εγγραφής νεοεισαχθέντων φοιτητών του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ακ. ετ. 2020-2021

αφού σαρωθούν σε ηλεκτρονικά αρχεία pdf,  θα πρέπει να αποσταλούν μέσω email στην διεύθυνση na@uniwa.gr .

Οι αλλοδαποί –  αλλογενείς φοιτητές αντί της αίτησης στο Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει συμπληρώσουν και συνυποβάλλουν με τα δικαιολογητικά την αίτηση που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

Αίτηση εγγραφής για αλλοδαπούς – αλλογενής νεοεισαχθέντες φοιτητές

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ανδριτσάκη Μαρία