Εγγραφή στις Εργαστηριακές Ομάδες του μαθήματος «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD »