Εγγραφή στο μάθημα “Πρακτική Άσκηση Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών” στο eclass

Εγγραφή στο μάθημα “Πρακτική Άσκηση Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών” στο eclass

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση (μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, ανεξάρτητου ιδιωτικού τομέα ή Erasmus) παρακαλούνται να εγγραφούν στο μάθημα “Πρακτική Άσκηση Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών” στο eclass, στο οποίο μπορούν να ενημερώνονται και να επικοινωνούν με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NA270/

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης