Εγγραφή στο eclass του μαθήματος Αγγλική Τεχνική Ορολογία Β’ εξαμήνου

Εγγραφή στο eclass του μαθήματος Αγγλική Τεχνική Ορολογία Β’ εξαμήνου

Εγγραφή στο eclass του μαθήματος Αγγλική Τεχνική Ορολογία Β’ εξαμήνου  

Για το νέο eclass του μαθήματος Αγγλική Τεχνική Ορολογία (ΝΑΟΜΕ 1209) παρακαλώ εγγραφείτε  στο: https://eclass.uniwa.gr/courses/NA263/ 

Εκεί θα γίνεται η επικοινωνία μας/ενημέρωσή σας σχετικά με το μάθημα. 

 

Η διδάσκουσα, 

Εύα Πολυμενάκου