Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις μαθήματων εαρινού εξάμηνου ακ. έτους 2020-2021

Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις μαθήματων εαρινού εξάμηνου ακ. έτους 2020-2021

  • Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και 16/04/2021 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσω e-mail (na@uniwa.gr), αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης ( http://www.na.uniwa.gr/application_forms/  – γενική αίτηση)  με τίτλο εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν  να παρακολουθήσουν.
  • Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 53 του του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται έως και τις 16/04/2021 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος, μέσω e-mail (na@uniwa.gr), αίτηση τροποποιητικής δήλωσης ( http://www.na.uniwa.gr/application_forms/  – γενική αίτηση)  με τίτλο τροποποιητική δήλωση στην οποία θα τροποποιούν έως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων.