Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. έτους 2022-2023

Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου Ακαδ. έτους 2022-2023

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

 

  • Οι φοιτητές/τριες που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και 10/11/2022 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (na@uniwa.gr) αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ γενική αίτηση  με τίτλο εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμείτε  να παρακολουθήσετε.

 

  • Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

  • Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 53 του του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται έως και τις 30/11/2022 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (na@uniwa.gr) αίτηση τροποποιητικής δήλωσης http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ γενική αίτηση  με τίτλο τροποποιητική δήλωση στην οποία θα τροποποιούν έως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων.

Εκ της γραμματείας