Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024

  • Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και 21/11/2023 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (na@uniwa.gr)αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ γενική αίτηση  με τίτλο εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμείτε  να παρακολουθήσετε.

 

  • Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται οι φοιτητές και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 53 του του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται έως και τις 21/11/2023 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (na@uniwa.gr)αίτηση τροποποιητικής δήλωσης http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ γενική αίτηση  με τίτλο τροποποιητική δήλωση στην οποία θα τροποποιούν έως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων.