Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις μαθήματων εαρινού εξάμηνου ακ. έτους 2023-2024

Εκπρόθεσμες και τροποποιητικές δηλώσεις μαθήματων εαρινού εξάμηνου ακ. έτους 2023-2024

  • Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από 1/4/24 έως και 10/4/2024 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (na@uniwa.gr) αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ γενική αίτηση με τίτλο εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  • Οι αιτήσεις εκπρόθεσμης εγγραφής γίνονται δεκτές, εφόσον τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι που επικαλούνται οι φοιτητές και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 53 του του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, μπορούν έως και τις 10/4/2024 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω e-mail (na@uniwa.gr) αίτηση τροποποιητικής δήλωσης http://www.na.uniwa.gr/application_forms/ (γενική αίτηση) με τίτλο “Τροποποιητική δήλωση” στην οποία θα τροποποιούν έως και τρία (3) μαθήματα.

Εκ της Γραμματείας