Ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές το Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2024-2025

Ενημέρωση για το πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές το Χειμερινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2024-2025

Όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές το Χειμερινό Eξάμηνο του ακαδημαϊκού ετους 2024-2025 μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/11/2023 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο MS Link.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad322d424ab42429a816daa45e9418ae6%40thread.tacv2/1700474301819?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%223105cad4-c303-4bd8-b3fd-f6d242731264%22%7d

Meeting ID: 352 253 384 783 / Passcode: XyJzeT

Στην ίδια ενημέρωση θα απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση στα πλαίσια του Erasmus+.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Κανονισμό Κινητικότητας του Τμήματος και στην ιστοσελίδα https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/

Η Συντονίστρια ERASMUS+ του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών

Σ. Δημητρέλλου