Ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με τους διαγωνισμούς TRA VISIONS 2020 (www.travisions.eu)

Ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με τους διαγωνισμούς TRA VISIONS 2020 (www.travisions.eu)

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου στις 11:00 π.μ. και στην αίθουσα Κ16.110 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση φοιτητών, ερευνητών και εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με τους διαγωνισμούς TRA VISIONS 2020 (www.travisions.eu) από τον Δρ. Ιωάννη Εργά.