Εξέταση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ για φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα ΠΑΔΑ