Εξέταση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών