Εξέταση Πρακτικής Άσκησης φοιτητών Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)