Εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών και εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+

Εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών και εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+

Εξετάσεις Διπλωματικών Εργασιών και απερχόμενων φοιτητών Erasmus+
Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (13/2/24), οι διπλωματικές εργασίες εξετάζονται εξ αποστάσεως.
Το ίδιο γίνεται και για τους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+, που μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα εξ αποστάσεως στα μαθήματα που παρακολούθησαν στο χειμερινό εξάμηνο 2023-24.