Εξυπηρέτηση του κοινού από την Γραμματεία του Τμήματος

Εξυπηρέτηση του κοινού από την Γραμματεία του Τμήματος

Η εξυπηρέτηση του κοινού από την Γραμματεία του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.