Επανέκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας λόγω αλλαγής της διάρκειας σπουδών σε 5 έτη

Επανέκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας λόγω αλλαγής της διάρκειας σπουδών σε 5 έτη

Παρακαλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών οι οποίοι/ες θα ακολουθήσουν το πενταετές πρόγραμμα σπουδών όπως προσέλθουν από 02/09/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος να παραδώσουν τις ακαδημαϊκές τους ταυτότητες, ώστε αυτές να επανεκδοθούν λόγω αλλαγής της διάρκειας σπουδών από 4 σε 5 έτη.

Εξαιρούνται οι φοιτητές/τριες που ακολουθούν τον Α’ κύκλο σπουδών ΤΕΙ.

Εκ της Γραμματείας