Επικοινωνία των φοιτητών με τη γραμματεία του Τμήματος

Επικοινωνία των φοιτητών με τη γραμματεία του Τμήματος

Η επικοινωνία με τη γραμματεία του Τμήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση na@uniwa.gr. Η επικοινωνία των φοιτητών, γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΑΔΑ http://webmail.uniwa.gr .

Όταν απαιτούνται επισυναπτόμενα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF που έχουν προκύψει από χρήση σαρωτή (scanner), το καθένα να μην υπερβαίνει σε μέγεθος το 1 Mb και το μέγεθος εκτύπωσης να είναι Α4 (παρακαλείσθε να μην αποστέλλετε αρχεία που προέρχονται μετά από λήψη φωτογραφίας και μετατροπής τους σε PDF). Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των φοιτητών, που προέρχονται από άλλον λογαριασμό (π.χ. Gmail, Hotmail, Yahoo κ.λπ.), δεν θα απαντώνται, διότι δεν μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων.

Αιτήματα Βεβαιώσεων, Αναλυτικές Βαθμολογίες και Πιστοποιητικά Σπουδών για Στρατολογία, διεκπεραιώνονται αποκλειστικά ΜΟΝΟ μέσω του φοιτητολογίου. 

Η δια ζώσης παρουσία στη γραμματεία, γίνεται κατόπιν ραντεβού, και μόνο όταν δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά το αίτημα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος