Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων & Διδασκόντων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Μαθημάτων & Διδασκόντων Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματός μας, μέσω ερωτηματολογίου, για το τρέχον (εαρινό) εξάμηνο 2019-2020, ξεκινάει από Τρίτη 09/06 έως Παρασκευή 19/06 και θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την εισαγωγή σας στην πλατφόρμα Αξιολόγησης Μαθημάτων & Διδασκόντων της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος  https://app.modip.uniwa.gr, με τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού. Στη συνέχεια θα επιλέξετε το μάθημα που θα αξιολογήσετε, θα συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που θα σας εμφανιστεί και θα το υποβάλετε την ίδια ώρα ηλεκτρονικά. Επισημαίνουμε ότι η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και απαιτεί λίγα λεπτά, τα οποία και παρακαλούμε να τα διαθέσετε.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας στη διαδικασία της αξιολόγησης και στην επίτευξη του κοινού μας στόχου για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου μας.

Κων/νος Πολίτης