Θέση εργασίας για Πτυχιούχο Ναυπηγό Μηχανικό

Θέση εργασίας για Πτυχιούχο Ναυπηγό Μηχανικό

H NEK DESIGN www.nekdesign.gr με έδρα το ΜΑΡΟΥΣΙ, ενδιαφέρεται να προσλάβει Πτυχιούχο Ναυπηγό Μηχανικό για την υποστήριξη του Τεχνικού της Τμήματος. Ο ενδιαφερόμενος θα ασχολείται με επιθεωρήσεις σκαφών και θα εκπονεί τις ανάλογες εκθέσεις, σχέδια και ναυπηγικές μελέτες.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Ναυπηγού Μηχανικού, να γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά, προφορικά και γραπτά, και να έχει γνώσεις Η/Υ (MS Office και AUTOCAD). Θα πρέπει επίσης να μπορεί και να θέλει να ασχοληθεί αποκλειστικά με το αντικείμενο του σκάφους αναψυχής.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στο email info@nekdesign.gr