Καθορισμός τμημάτων για την παρακολούθηση του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα»

Καθορισμός τμημάτων για την παρακολούθηση του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ότι λόγω της ιδιαιτέρως αυξημένης συμμετοχής στις παραδόσεις του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα», από την Παρασκευή 25/10/2019 θα ισχύσει η ακόλουθη κατανομή:

Οι φοιτητές του 1ου, 7ου, 9ου εξαμήνου, καθώς και οι φοιτητές εξαμήνου μεγαλυτέρου του 9ου, θα παρακολουθούν τις παραδόσεις της Τετάρτης 17:00 – 19:00 (Κ16. Αμφ. Πληροφορικής) και της Παρασκευής 13:00 – 15:00 (Κ16.110).

Οι φοιτητές του 3ου και 5ου  εξαμήνου θα παρακολουθούν τις παραδόσεις της Πέμπτης 15:00 – 18:00 (Κ16.110).

Παρακαλούμε θερμά να τηρήσετε αυστηρά την παραπάνω κατανομή.