Καθορισμός εργαστηριακών ομάδων του μαθήματος «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ»