Καθορισμός εργαστηριακών ομάδων του μαθήματος «Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ»

Καθορισμός εργαστηριακών ομάδων του μαθήματος «Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ»

Οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος  «Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ» καλούνται να εγγραφούν στις εργαστηριακές ομάδες (μενού: «Ομάδες Χρηστών»), στην ιστοσελίδα του μαθήματος:

https://eclass.uniwa.gr/courses/NA183/

Τα εργαστηριακά μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά τη Δευτέρα 7/10/2019.