Καθορισμός εργαστηριακών ομάδων του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου»

Καθορισμός εργαστηριακών ομάδων του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Εγκαταστάσεις Πρόωσης Πλοίου» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, να εγγραφούν σε μία από τις πέντε ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στο e-class.