Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Η κατάταξη των πτυχιούχων στο Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις στα παρακάτω τρία μαθήματα:

 Μαθηματική Ανάλυση I

Φυσική Ι

Μηχανική Ι

Η ύλη των ανωτέρω εξεταζόμενων μαθημάτων είναι σύμφωνα με το αναλυτικό περίγραμμα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος http://www.na.uniwa.gr/courses/).

Στοιχεία επικοινωνίας με την Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 2105385310

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: na@uniwa.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις είναι από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση na@uniwa.gr. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

    1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
    2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σποδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Διαδικασία εξετάσεων:

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Δεκεμβρίου του 2020 (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση).

Οι υποψήφιοι, για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωματιστού μελανιού εκτός του μπλε και του μαύρου. Απαγορεύεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές συσκευές ή άλλα αντικείμενα εκτός από το στυλό και το πιστοποιητικό της ταυτοπροσωπίας.

Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων εξετάσεων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών μετά την σχετική έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με την προθεσμία για εγγραφή των επιτυχόντων.

Για την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.na.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/22/2020/10/ΕΝ42.02-1_Αίτηση-Κατάταξης_v2_141003-1.docx