Μάθημα: Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ – Μη διεξαγωγή εργαστηριακού μέρους την Τρίτη 20/11/2018 για την Ομάδα Β (16:00-18:00)

Μάθημα: Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ – Μη διεξαγωγή εργαστηριακού μέρους την Τρίτη 20/11/2018 για την Ομάδα Β (16:00-18:00)

Πληροφορούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές της Ομάδας Β (16:00-18:00) του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος “Γεωμετρική σχεδίαση ναυπηγικών κατασκευών με τη βοήθεια Η/Υ” ότι την Τρίτη 20/11/2018 δε θα διεξαχθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Ο διδάσκων Μ. Μαστρόκαλος