Μάθημα: «Ναυπηγικό Κατασκευαστικό Σχέδιο» – Ανακοίνωση

Μάθημα: «Ναυπηγικό Κατασκευαστικό Σχέδιο» – Ανακοίνωση

Το μάθημα ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ είναι μάθημα του 7ου εξαμήνου σπουδών και έχει συνολική διάρκεια διδασκαλίας 4 ώρες την εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ΔΥΟ ομάδες, οι οποίες είναι :

ΟΜΑΔΑ Α : ΠΕΜΠΤΗ 09:00 – 11:00 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16:00 – 18:00

 ΟΜΑΔΑ Β : ΠΕΜΠΤΗ 11:00 – 13:00  ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 – 20:00

 Πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή στην κάθε ομάδα στο eclass από  ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-10-2021.

 Όσες φοιτήτριες και όσοι φοιτητές επιλέξουν το μάθημα αυτό, πρέπει να παρακολουθήσουν ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕ (ίδια) ΟΜΑΔΑ  όπως περιγράφεται, ώστε να έχουν συνολικά 4 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα. Η κατανομή στις ομάδες είναι ισομοιρασμένη.

Δεν είναι αποδεκτό να γίνεται απουσία στο ένα δίωρο μιας ομάδας και αναπλήρωση σε δίωρο άλλης ομάδας.

Εάν υπάρξει ανάγκη αλλαγής από μία ομάδα σε άλληαυτή θα γίνεται με αμοιβαία ανταλλαγή θέσης.

Ο διδάσκων του μαθήματος