Μη διεξαγωγή μαθήματος “Μηχανική Ρευστών” την Τρίτη 20/11/2018

Μη διεξαγωγή μαθήματος “Μηχανική Ρευστών” την Τρίτη 20/11/2018

Την Τρίτη 20/11/2018, 09.00-11.00 δε θα διεξαχθεί το μάθημα “Μηχανική Ρευστών” λόγω ασθένειας του διδάσκοντος.

Ο διδάσκων Μ. Μαστρόκαλος