Νέα ημερομηνία συνεντεύξεων υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Νέα ημερομηνία συνεντεύξεων υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στη Ναυπηγική και Ναυτική Μηχανολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι οποίοι δεν προσήλθαν  στις 12/10/2018 στη διαδικασία των συνεντεύξεων, να  προσέλθουν την Παρασκευή 19/10/2018 και ώρα 18:00 στο χώρο των Σχεδιαστηρίων του Τμήματος.