Ναυπηγικό Σχέδιο και αρχές CASD

Ναυπηγικό Σχέδιο και αρχές CASD

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν “Ναυπηγικό Σχέδιο και αρχές CASD” τα ακαδημαϊκά έτη:

  • 2021-2022
  • 2022-2023
  • 2023-2024

Να προσέλθουν στην αίθουσα του σχεδιαστηρίου για να παραλάβουν τα σχέδιά τους στις 16/7 τις εξής ώρες:

Οι φοιτητές που παρέδωσαν εργασία το ακ. έτος 2021-2022, στις 10:00

Οι φοιτητές που παρέδωσαν εργασία το ακ. έτος 2022-2023 στις 11:00

Οι φοιτητές που παρέδωσαν εργασία το ακ. έτος 2023-2024 στις 15:00