Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας

Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4406/24.09.2021, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος έχει αναρτηθεί Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έναρξη της δια ζώσης λειτουργίας κατά το ακαδ. έτος 2021-2022, με ισχύ από 11/10/2021, στην οποία περιγράφονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για την πρόσβαση στο Ίδρυμα.

[Οδηγός Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για το Ακαδ. Έτος 2021-2022 (pdf)]