ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-34

  • Το νέο πρόγραμμα εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24, ορίστηκε μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών στις 12/2/24.
  • Τα μαθήματα των δύο πρώτων εβδομάδων θα εξεταστούν εξ αποστάσεως, με τον τρόπο που ο διδάσκων θα ορίσει μέσω ανακοινώσεών του στην e-class.
  • Στα μαθήματα που θα εξεταστούν εξ αποστάσεως, θα πρέπει υποχρεωτικά οι εξεταζόμενοι να έχουν υπογράψει την Δήλωση Συμμετοχής στην εξέταση (που αφορά στα προσωπικά δεδομένα και στον τρόπο εξέτασης)  ως την ημερομηνία που θα ορίσει ο διδάσκων. Η Δήλωση θα είναι αναρτημένη στην e-class κάθε μαθήματος. Φοιτητής που δεν θα έχει υπογράψει την Δήλωση ως την προκαθορισμένη ημερομηνία, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση.
  • Το πρόγραμμα έχει φτιαχθεί με τρόπο ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή επανέλθει η κανονική λειτουργία του ΠΑΔΑ,
  • η εξεταστική να συνεχιστεί όπως προκαθορίζεται σε αυτό αλλά δια ζώσης (αυτός είναι και ο λόγος που αναγράφονται αίθουσες και στις εξ αποστάσεως εξετάσεις).
  • Τα μαθήματα της τρίτης εβδομάδας θα εξεταστούν δια ζώσης στις αναγραφόμενες αίθουσες εαν φυσικά  η πρόσβαση σε αυτές είναι εφικτή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια από το Τμήμα, ώστε τα μαθήματα αυτά να εξεταστούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.