ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 4η έκδοση Ωρολόγιου Προγράμματος Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εκ παραδρομής, ως αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι του Α Εξαμήνου αναγράφηκε η Κ16.101 αντί του ορθού Κ6.101. (Η σωστή αίθουσα Κ6.101 ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και το κτίριο Κ6 βρίσκεται στη μέση περίπου του κεντρικού διαδρόμου της ΠΑΔΑ-1, στο ύψος του κυλικείου που υπάρχει εκεί).